NEJVĚTŠÍ PORTÁL ON-LINE VÝUKY V ČR A NA SLOVENSKU

ŠPANĚLŠTINA

ZAČÁTEČNÍCI

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
ŠZJ-K1 02. 10 - 29. 01 1 x 2 po 17:00-18:30 32 2 750 Kč
POPIS KURZU
Lektor: Linda
Učebnice: Aventura 1 - učebnici poskytneme

Tento kurz je vhodný pro všechny klienty, kteří se poprvé setkávají se španělským  jazykem. Naučíme Vás základům španělské konverzace, získáte základní slovní zásobu, procvičíte si čtení, psaní, naučíte se rozumět jednoduchým sdělením v španělštině.

Základním učebním materiálem bude učebnice Aventura 1, budou probrány lekce 1-3. Kromě toho budete pracovat s dalšími učebnicemi španělštiny, originálními materiály vytvářenými dle individuálních potřeb účastníků kurzu, krátkými zvukovými nahrávkami, písničkami a hrami určenými k procvičení slovní zásoby i gramatiky.

Přibližný rozsah osvojených znalostí po absolvování kurzu: 

Gramatika: určitý a neurčitý člen; zájmena; časování pravidelných a nepravidelných sloves v přítomném čase; tvoření a použití přítomného průběhového času.

Slovní zásoba: pozdravy, výměna základních osobních informací, cestování a doprava, jídlo a pití, názvy měst, zemí a národností, čísla 1-20.

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

MÍRNÁ POKROČILOST 1

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
SMP1-K1 03. 10 - 30. 01 1 x 2 út 18:35-20:05 32 2 750 Kč
POPIS KURZU
Lektor: Linda
Učebnice: Naše materiály

Kurz je vhodný pro klienty se základní znalostí španělského jazyka, chronické začátečníky a absolventy kurzu pro začátečníky. Předpokládá se znalost základních komunikačních frází a schopnost rozumět jednoduchým písemným sdělením ve španělštině. Během kurzu si rozšíříte svou slovní zásobu a vědomí základních gramatických jevů. Vaše slovní zásoba Vám již umožní reagovat na běžné společenské obraty a základní komunikaci s okolím, budete schopni jednoduchého písemného projevu.

Základním učebním materiálem bude Učebnice současné španělštiny, bude probrána látka v rozsahu lekce 6-10. Kromě toho budete pracovat s dalšími učebnicemi španělštiny, originálními materiály vytvářenými dle individuálních potřeb účastníků kurzu, zvukovými nahrávkami či videi, písničkami a hrami určenými k procvičení slovní zásoby i gramatiky. Budete trénovat správnou výslovnost, pravopis a krátký písemný projev rozvíjející probíraná témata.

Přibližný rozsah osvojených znalostí po absolvování kurzu:

Gramatika: nepravidelná slovesa – časování a použití, vazby s infinitivem, předložky a předložkové vazby, stupňování přídavných jmen

Slovní zásoba: rodina, číslovky, bydlení, nakupování, počasí, práce

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

Španělština je jeden z nejrozšířenějších světových jazyků. Domluvíte se s ní ve Španělsku, v Jižní a Střední Americe nebo v Rovníkové Guineji. Značně rozšířená je také v USA, na Filipínách a setkáte se s ní v mnoha dalších zemích.

Naučte se španělský jazyk online!

Španělštinu online vyučujeme v rámci skupinové i individuální výuky. Pro firemní klienty připravujeme speciální online kurzy španělštiny na míru.

Vyberte si svůj typ výuky:

  • skupinový kurz španělštiny online
  • individuální kurz španělštiny online
  • firemní kurz španělštiny online
  • prázdninový kurz španělštiny online
NEBOJTE SE ON-LINE VÝUKY
S JAZYKONEM JE TO SNADNÉ
  Žádná registrace
  Žádné přihlašování
  Žádná instalace programů
zjistěte více
JAK ZAČÍT
POTŘEBUJETE PORADIT?

Copyright © 2016 Jazykon / Jazykové kurzy a výuka