NEJVĚTŠÍ PORTÁL ON-LINE VÝUKY V ČR A NA SLOVENSKU

ČÍNŠTINA

ZAČÁTEČNÍCI

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
CiZJ-K1 04. 10 - 17. 01 1 x 2 út 18:00-19:30 30 3 350 Kč
POPIS KURZU
Učebnice: Naše materiály

Kurz je určen pro úplné začátečníky, kteří se s tímto jazykem setkávají poprvé. Studenti si v kurzu postupně osvojí výslovnost čínských slabik s důrazem na správnou realizaci tónů, přepis čínštiny do latinky – tzv. pinyin, základy gramatiky, psaní a porozumění struktuře čínských znaků a základní slovní zásobu. Důraz je kladen na řízenou konverzaci.

Po absolvování kurzu bude student schopen ovládat fonetickou transkripci čínštiny, rozlišovat a vyslovovat jednotlivé slabiky a tóny, umět napsat a přečíst několik desítek čínských znaků, porozumí stavbě jednoduchých čínských vět a zautomatizuje si používání nejdůležitějších gramatických konstrukcí. Zaměříme se na: slovosled, tvoření otázky a záporu, udávání data a času, ukazovací zájmena a měrová slova, věty se slovesem identifikace shi, tázací věty doplňovací, věty se slovesem lokace zai, atributivní částice de a další. Student se naučí vést základní konverzaci v každodenních situacích (pozdravit, omluvit se, představit se, seznámit se, objednat si v restauraci, zeptat se na cestu, počítat, ...) a jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb a zálib. Zkrátka pronikne do všech aspektů čínštiny tak, aby měl pevný základ.

V neposlední řadě se student během kurzu dozví zajímavosti z čínských reálií, které lektorka načerpala při svém pobytu jak ve vesnicích zapadlé čínské provincie Yunnan, tak ve velkoměstech a turistických destinacích.

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

Čínština, nebo čínské jazyky je skupina příbuzných jazyků. Přesto, že jsou svými mluvčími často označovány za pouhé dialekty, jsou tyto jazyky ve skutečnosti rozmanité a často vzájemně nesrozumitelné. Všechny čínské jazyky jsou tónové a analytické. Čínštinu používá jako mateřský jazyk kolem 1,2 miliardy lidí. Spisovnou formou čínštiny je standardní čínština, která je založena na pekingském nářečí. Zapisuje se pomocí čínských znaků, což jsou logogramy, takže jim rozumí i mluvčí vzájemně nesrozumitelných čínských jazyků. Naučte se čínský jazyk online!

Čínštinu online vyučujeme v rámci skupinové i individuální výuky. Pro firemní klienty připravujeme speciální online kurzy čínského jazyka na míru.

Vyberte si svůj typ výuky:

  • skupinový kurz čínštiny online
  • individuální kurz čínštiny online
  • firemní kurz čínštiny online
  • prázdninový kurz čínštiny online
NEBOJTE SE ON-LINE VÝUKY
S JAZYKONEM JE TO SNADNÉ
  Žádná registrace
  Žádné přihlašování
  Žádná instalace programů
zjistěte více
JAK ZAČÍT
POTŘEBUJETE PORADIT?

Copyright © 2016 Jazykon / Jazykové kurzy a výuka