NEJVĚTŠÍ PORTÁL ON-LINE VÝUKY V ČR A NA SLOVENSKU

NĚMČINA

ZAČÁTEČNÍCI

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
NZJ-K1 03. 10 - 30. 01 1 x 2 út 17:00-18:30 32 2 750 Kč
POPIS KURZU
Lektor: Dorota
Učebnice: Menschen - učebnici poskytneme

Kurz je vhodný pro studenty, kteří se poprvé setkávají s výukou německého jazyka. Náplní tohoto kurzu je seznámení se s jazykem, tvoření jednoduchých vět a frází umožňujících zvládnutí základních situací v německém jazykovém prostředí, např. představení sebe a ostatních, rodina, nákupy, práce atd. Studenti si procvičí čtení, psaní, vytvoří si základní slovní zásobu.

gramatika:  výslovnost,  člen určitý/ neurčitý, skloňování, časování,  zápor, tázací/osobní zájmena, pokládání jednoduchých otázek, číslovky, jednoduché věty

slovní zásoba: představení, povolání, rodina, barvy,země, jazyky, jídlo, hobby, bydlení, kancelář, časové údaje

Po absolvování kurzu je účastník schopen zodpovědět základní konverzační otázky, sám je klást a dorozumět se v konverzaci.

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

ZAČÁTEČNÍCI

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
NZJ-K2 04. 10 - 31. 01 1 x 2 st 17:00-18:30 32 2 750 Kč
POPIS KURZU
Lektor: Zuzana K
Učebnice: Menschen - učebnici poskytneme

Kurz je vhodný pro studenty, kteří se poprvé setkávají s výukou německého jazyka. Náplní tohoto kurzu je seznámení se s jazykem, tvoření jednoduchých vět a frází umožňujících zvládnutí základních situací v německém jazykovém prostředí, např. představení sebe a ostatních, rodina, nákupy, práce atd. Studenti si procvičí čtení, psaní, vytvoří si základní slovní zásobu.

gramatika:  výslovnost,  člen určitý/ neurčitý, skloňování, časování,  zápor, tázací/osobní zájmena, pokládání jednoduchých otázek, číslovky, jednoduché věty

slovní zásoba: představení, povolání, rodina, barvy,země, jazyky, jídlo, hobby, bydlení, kancelář, časové údaje

Po absolvování kurzu je účastník schopen zodpovědět základní konverzační otázky, sám je klást a dorozumět se v konverzaci.

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

MÍRNÁ POKROČILOST 1

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
NMP1J-K1 02. 10 - 29. 01 1 x 2 po 15:20-16:50 32 2 750 Kč
POPIS KURZU
Lektor: Dorota
Učebnice: Menschen - učebnici poskytneme

Tyto kurzy jsou vhodné pro klienty se základní znalostí německého jazyka či chronické začátečníky. Během kurzu si rozšíříte svoji slovní zásobu a vědomí základních gramatických jevů. Student je již schopen porozumět hlavním bodům promluvy rodilého mluvčího.

gramatika: předložky se třetím a čtvrtým pádem, časové předložky, nepravidelná slovesa, způsobová slovesa, rozkaz, minulý čas, skloňování podstatných jmen, zájmen, zájmeno svůj, stupňování přídavných jmen, spojka denn

slovní zásoba: bydlení, ve městě, oblečení, v hotelu, zdraví, části těla,vzhled, plány a přání, doprava, počasí, svátky

Po absolvování kurzu je účastník schopen vést rozhovor  a klást  otázky v minulosti. Dále se orientuje v základních konverzačních tématech.

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

NĚMČINA NA CESTY

Kód kurzu Čtvrtletní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
NnCJ-K1 04. 10 - 31. 01 1 x 2 st 9:00-10:30 16 1 350 Kč
POPIS KURZU
Lektor: Veronika
Učebnice: Bez učebnice

Připravili jsme pro vás kurz zaměřený na rychlé zopakování vaší znalosti německého jazyka. Po jeho absolvování budete schopni si v konverzaci poradit s následujícími tématy:

- turistický ruch

- kultura

- na letišti

- ubytování

- restaurace

- nakupování

- sport

- u lékaře

Z gramatické části si zopakujete:

 • Číslovky, předložky
 • Budoucí čas, Přítomný čas
 • Podmiňovací způsob
PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

NĚMČINA V DOPISECH

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
NvDiJ-K1 02. 10 - 29. 01 1 x 2 po 13:30-15:00 32 2 750 Kč
POPIS KURZU
Lektor: Veronika
Učebnice: Naše materiály

Připravili jsme pro vás kurz zaměřený na korespondenci v německém jazyce. Pro zapsání do kurzu je třeba vládnout němčinou na úrovni mírné pokročilosti 1 či 2. Po jeho absolvování se budete schopni potýkat s následujícími tématy:

 • Zdvořilé fráze, oficiální forma
 • Zakázka, nabídka
 • Objednávka
 • Reklamace
 • Faktura

Z gramatické části si zopakujete:

 • Budoucí čas, předložky
 • Slovesa s předložkovými vazbami
 • Minulý čas
 • Modální slovesa a podmiňovací způsob
PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

Němčina je západogermánský jazyk, kterým hovoří přibližně 200 milionů lidí na celém světě.  Patří také mezi 10 nejpoužívanějších jazyků na světě. V Evropské unii je němčina nejpoužívanějším mateřským jazykem. Píše se latinkou se spřežkovým pravopisem. Zvláštností je, že podstatná jména se píší velkými počátečními písmeny. Poslední reforma pravopisu proběhla v roce 1996 a přepracována byla v letech 2004 a 2006.

Naučte se německý jazyk online!

Němčinu online vyučujeme v rámci skupinové i individuální výuky. Pro firemní klienty připravujeme speciální online kurzy němčiny na míru.

Vyberte si svůj typ výuky:

 • skupinový kurz němčiny online
 • individuální kurz němčiny online
 • firemní kurz němčiny online
 • prázdninový kurz němčiny online
NEBOJTE SE ON-LINE VÝUKY
S JAZYKONEM JE TO SNADNÉ
  Žádná registrace
  Žádné přihlašování
  Žádná instalace programů
zjistěte více
JAK ZAČÍT
POTŘEBUJETE PORADIT?

Copyright © 2016 Jazykon / Jazykové kurzy a výuka