NEJVĚTŠÍ PORTÁL ON-LINE VÝUKY V ČR A NA SLOVENSKU

NĚMČINA

ZAČÁTEČNÍCI

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
NZJ-K1 04. 10 - 17. 01 1 x 2 út 18:00-19:30 30 3 150 Kč
POPIS KURZU
Učebnice: Menschen - učebnici poskytneme

Kurz je vhodný pro studenty, kteří se poprvé setkávají s výukou německého jazyka. Náplní tohoto kurzu je seznámení se s jazykem, tvoření jednoduchých vět a frází umožňujících zvládnutí základních situací v německém jazykovém prostředí, např. představení sebe a ostatních, rodina, nákupy, práce atd. Studenti si procvičí čtení, psaní, vytvoří si základní slovní zásobu.

gramatika:  výslovnost,  člen určitý/ neurčitý, skloňování, časování,  zápor, tázací/osobní zájmena, pokládání jednoduchých otázek, číslovky, jednoduché věty

slovní zásoba: představení, povolání, rodina, barvy,země, jazyky, jídlo, hobby, bydlení, kancelář, časové údaje

Po absolvování kurzu je účastník schopen zodpovědět základní konverzační otázky, sám je klást a dorozumět se v konverzaci.

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

Němčina je západogermánský jazyk, kterým hovoří přibližně 200 milionů lidí na celém světě.  Patří také mezi 10 nejpoužívanějších jazyků na světě. V Evropské unii je němčina nejpoužívanějším mateřským jazykem. Píše se latinkou se spřežkovým pravopisem. Zvláštností je, že podstatná jména se píší velkými počátečními písmeny. Poslední reforma pravopisu proběhla v roce 1996 a přepracována byla v letech 2004 a 2006.

Naučte se německý jazyk online!

Němčinu online vyučujeme v rámci skupinové i individuální výuky. Pro firemní klienty připravujeme speciální online kurzy němčiny na míru.

Vyberte si svůj typ výuky:

  • skupinový kurz němčiny online
  • individuální kurz němčiny online
  • firemní kurz němčiny online
  • prázdninový kurz němčiny online
NEBOJTE SE ON-LINE VÝUKY
S JAZYKONEM JE TO SNADNÉ
  Žádná registrace
  Žádné přihlašování
  Žádná instalace programů
zjistěte více
JAK ZAČÍT
POTŘEBUJETE PORADIT?

Copyright © 2016 Jazykon / Jazykové kurzy a výuka