Jsme největším jazykovým portálem on-line výuky v České republice a na Slovensku. Vyberte si z aktuální nabídky jazyků a on-line kurzů!

V našich kurzech vycházíme z rozdělení pokročilostí podle Evropského referenčního rámce.

Dokument Společný evropský referenční rámec pro jazyky vydala Rada Evropy v roce 2001. Popisuje úrovně ovládání jazyka vyžadované současnými standardy, testy a zkouškami. Cílem je usnadnit srovnávání odlišných systémů kvalifikací v různých zemích Evropské unie.
Pokud si nejste jisti svoji pokročilostí, otestujte se ZDE
Společný evropský referenční rámec pro jazyky (CEFR, tj. Common European Framework of Reference for Languages) vymezuje tři základní úrovně užívání jazyka:
  • A - uživatel základů jazyka
  • B - samostatný uživatel
  • C - zkušený uživatel
ÚPLNÝ ZAČÁTEČNÍK
A0 Jsem úplný začátečník. O daném jazyce nic nevím. Znám jen několik málo slov a frází.
VĚČNÝ ZAČÁTEČNÍK
A1 Jsem „věčný“ začátečník. Už několikrát jsem se do jazyka pustil, ale nikdy jsem z různých důvodů nedošel moc daleko. Rozumím známým každodenním výrazům a základním frázím. Umím představit sebe i ostatní. Dokážu položit jednoduché otázky týkající se každodenního života a také na ně odpovědět. Jsem schopen se jednoduše domluvit, pokud ten druhý mluví pomalu, jasně a trochu mi i pomáhá.
MÍRNĚ POKROČILÝ
A2 Mám omezenou slovní zásobu, ale přesto pasivně rozumím. Domluvím se na základní úrovni. A to tehdy, když se jedná o často používané výrazy, u kterých jsem si jistý. Obvykle se jedná o informace o mně, o mé rodině, o nakupování, zaměstnání a místě, kde žiju. Když se potřebuji nutně nějak domluvit, například na dovolené, tak to zvládnu, ale není to snadné.
STŘEDNĚ POKROČILÝ
B1 Když se mnou někdo hovoří spisovně, tak v běžných situacích rozumím a jsem schopen komunikovat. Ale stále ještě dělám gramatické chyby. Znám už tolik slovíček, že se dokážu orientovat i ve složitějších textech. Výslovnost mám celkem dobrou, ale se silným přízvukem. Nedělá mi problém rozumět běžným tématům, se kterými se setkávám v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umím si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování. Umím napsat jednoduchý text na témata, která dobře znám nebo která mě zajímají. Dokážu popsat své zážitky a události, sny, cíle a stručně vysvětlit své názory a plány.
VYŠŠÍ STŘEDNÍ POKROČILOST
B2 Mám velmi dobré znalosti gramatiky. Také velmi dobrou výslovnost a v komunikaci reaguji téměř ihned. Dokážu porozumět složitým textům, konkrétním i abstraktním tématům, včetně odborných diskusí v mém oboru. Plynule se účastním rozhovorů, a to i s rodilými mluvčími. Umím napsat srozumitelné a podrobné texty na širokou škálu témat. Jsem schopen obhájit své názory na různé problémy a uvést k tomu různé výhody, nevýhody a alternativní možnosti řešení.
POKROČILÝ
C1 Rozumím širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpoznám implicitní významy textů. Umím se plynule a pohotově vyjadřovat bez hledání výrazů. Jazyk používám pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Nedělá mi problém vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata. Mám velmi dobrý přehled o všech gramatických strukturách. Moje výslovnost je velmi dobrá.
VYSOCE POKROČILÝ
C2 Snadno rozumím téměř všemu, co zaslechnu nebo si přečtu. Dokážu shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů, vést přitom polemiku a logicky vše zdůvodnit. Umím se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny i ve složitějších situacích. Moje výslovnost je perfektní.
Pokud si nejste jisti svoji pokročilostí, otestujte se ZDE
NEBOJTE SE ON-LINE VÝUKY
S JAZYKONEM JE TO SNADNÉ
  Žádná registrace
  Žádné přihlašování
  Žádná instalace programů
POTŘEBUJETE PORADIT?

Copyright © 2016 Jazykon / Jazykové kurzy a výuka