NEJVĚTŠÍ PORTÁL ON-LINE VÝUKY V ČR A NA SLOVENSKU

UKRAJINŠTINA

ZAČÁTEČNÍCI

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
UZJ-K1 04. 10 - 31. 01 1 x 2 st 17:00-18:30 32 2 950 Kč
POPIS KURZU
Lektor: Zuzana Š
Učebnice: Naše materiály

Kurz je určen pro úplné začátečníky, kteří se s ukrajinštinou nikdy nesetkali, ale také pro ty, kteří již nějaké základy (v podobě znalosti azbuky) mají a rádi by si je oprášili a rozšířili. V prvních hodinách se seznámíte s azbukou -  v její psané a mluvené formě. V konverzaci se zaměříme na představení se, určování národností, rodinné vztahy, číslovky, cestování. V gramatice se naučíte časování sloves, jednotlivé pády u podstatných jmen. V průběhu lekcí si budete znalost ukrajinštiny upevňovat v rámci poslechů, budete číst krátké texty a učit se nová slovíčka a konverzovat.

Přibližný rozsah osvojených znalostí po absolvování kurzu:

Konverzační témata: seznámení se, navazování kontaktů, rodina, národnosti, volný čas, profese.

Gramatika: přízvuk ve větách a intonace, základní pravidla při čtení, 1. a 2. časování sloves, skloňování podstatných jmen, přivlastňovací zájmena.

Slovní zásoba: oslovení, dny v týdnu, číslovky 1-1000, národnosti, profese, členové rodiny.

Učební texty – Практичний курс української мови (Praktický kurz ukrajinského jazyka), Українська мова для іноземних студентів (Ukrajinština pro cizí studenty), Українська мова для початківців (Ukrajinština pro začátečníci).

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

KONVERZACE

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
UKkJ-K1 03. 10 - 30. 01 1 x 2 út 17:00-18:30 32 2 950 Kč
POPIS KURZU
Lektor: Zuzana Š
Učebnice: Naše materiály

Kurz je vhodný pro klienty, kteří se chtějí zvládnout konverzaci na témata týkající se každodenního života a dále témata týkající se kulturní, vzdělávací a profesní oblasti.

Základní učební pomůckou tohoto kurzu bude učebnice Ukrajinský jazyk pro cizince (Українська мова для іноземців). Doplňující texty budou použity z učebnice Moderní ukrajinština (Українська мова і сучасність). Kurz vede rodilý mluvčí.

Přibližný rozsah osvojených znalostí po absolvování kurzu:

Konverzační témata: nakupovaní, doprava, volný čas, studium, kultura Ukrajiny.

Slovní zásoba: jídlo a nápoje, obchody a nakupování, hobby a volný čas, vzdělávání a profese, doprava a cestování.

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

Ukrajinština patří mezi východoslovanské jazyky do rodiny indoevropských. Vyvinula se z východních nářečí praslovanštiny. Ukrajinština je úředním jazykem druhého největšího evropského státu Ukrajiny. Ve východní a jižní části jejího území si konkuruje s ruštinou, ukrajinsky se tam mluví hlavně na venkově. Vedle Ukrajiny má ukrajinština status oficiálního jazyka také v neuznané separatistické republice Podněstří a v několika obcích ve Vojvodině. Kromě toho používá ukrajinštinu ukrajinská menšina především na východním Slovensku, v jihovýchodním Polsku, České republice, Spojených státech a jinde. Za nářečí ukrajinštiny bývá často pokládána také rusínština. Naučte se ukrajinský jazyk online!

Ukrajinštinu online vyučujeme v rámci skupinové i individuální výuky. Pro firemní klienty připravujeme speciální online kurzy ukrajinského jazyka na míru.

Vyberte si svůj typ výuky:

  • skupinový kurz ukrajinštiny online
  • individuální kurz ukrajinštiny online
  • firemní kurz ukrajinštiny online
  • prázdninový kurz ukrajinštiny online
NEBOJTE SE ON-LINE VÝUKY
S JAZYKONEM JE TO SNADNÉ
  Žádná registrace
  Žádné přihlašování
  Žádná instalace programů
zjistěte více
JAK ZAČÍT
POTŘEBUJETE PORADIT?

Copyright © 2016 Jazykon / Jazykové kurzy a výuka