NEJVĚTŠÍ PORTÁL ON-LINE VÝUKY V ČR A NA SLOVENSKU

ŘEČTINA

ZAČÁTEČNÍCI

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
ŘeZJ-K1 04. 10 - 31. 01 1 x 2 st 18:30-20:00 32 3 250 Kč
POPIS KURZU
Lektor: Zuzana M
Učebnice: Naše materiály

Tento kurz je vhodný pro klienty, kteří se poprvé setkávají s výukou řeckého jazyka. Naučíme Vás základům řecké konverzace, získáte základní slovní zásobu, procvičíte si čtení, psaní, naučíte se rozumět jednoduchým sdělením v řečtině.

Osnovou kurzu bude učebnice Epikoinoniste ellinika 1 (učebnici poskytneme), bude probrána látka v rozsahu lekce 0-3. Kromě toho budete pracovat s dalšími učebnicemi novořečtiny, originálními materiály vytvářenými dle individuálních potřeb účastníků kurzu, krátkými zvukovými nahrávkami, písničkami a hrami určenými k procvičení slovní zásoby i gramatiky.

Přibližný rozsah osvojených znalostí po absolvování kurzu:

Gramatika: určitý a neurčitý člen; základy skloňování podstatných a přídavných jmen; osobní zájmena; časování nepravidelného slovesa být a první skupiny sloves v přítomném čase; základní struktura věty v řečtině

Slovní zásoba: pozdravy, výměna základních osobních informací, názvy měst, zemí a národností, čísla 1-10

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

ZAČÁTEČNÍCI

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
ŘeZJ-K2 03. 10 - 30. 01 1 x 2 út 18:30-20:00 32 3 250 Kč
POPIS KURZU
Lektor: Lucie
Učebnice: Naše materiály

Tento kurz je vhodný pro klienty, kteří se poprvé setkávají s výukou řeckého jazyka. Naučíme Vás základům řecké konverzace, získáte základní slovní zásobu, procvičíte si čtení, psaní, naučíte se rozumět jednoduchým sdělením v řečtině.

Osnovou kurzu bude učebnice Epikoinoniste ellinika 1 (učebnici poskytneme), bude probrána látka v rozsahu lekce 0-3. Kromě toho budete pracovat s dalšími učebnicemi novořečtiny, originálními materiály vytvářenými dle individuálních potřeb účastníků kurzu, krátkými zvukovými nahrávkami, písničkami a hrami určenými k procvičení slovní zásoby i gramatiky.

Přibližný rozsah osvojených znalostí po absolvování kurzu:

Gramatika: určitý a neurčitý člen; základy skloňování podstatných a přídavných jmen; osobní zájmena; časování nepravidelného slovesa být a první skupiny sloves v přítomném čase; základní struktura věty v řečtině

Slovní zásoba: pozdravy, výměna základních osobních informací, názvy měst, zemí a národností, čísla 1-10

 

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

MÍRNÁ POKROČILOST 1

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
ŘMP1J-K1 04. 10 - 31. 01 1 x 2 st 15:30-17:00 32 3 250 Kč
POPIS KURZU
Lektor: Zuzana M
Učebnice: Naše materiály

Kurz je vhodný pro klienty se základní znalostí řeckého jazyka, chronické začátečníky a absolventy kurzu pro začátečníky. Předpokládá se znalost řecké abecedy, základních komunikačních frází a schopnost rozumět jednoduchým písemným sdělením v řečtině. Během kurzu si rozšíříte svoji slovní zásobu a vědomí základních gramatických jevů. Vaše slovní zásoba Vám již umožní reagovat na běžné společenské obraty a základní komunikaci s okolím, budete schopni jednoduchého písemného projevu.

Osnovou kurzu bude učebnice Epikoinoniste ellinika 1, bude probrána látka v rozsahu lekce 4-7. Kromě toho budete pracovat s dalšími učebnicemi novořečtiny, originálními materiály vytvářenými dle individuálních potřeb účastníků kurzu, zvukovými nahrávkami či videi, písničkami a hrami určenými k procvičení slovní zásoby i gramatiky. Budete trénovat správnou výslovnost, pravopis a krátký písemný projev rozvíjející probíraná témata.

Přibližný rozsah osvojených znalostí po absolvování kurzu:

Gramatika: přiřazování určitého a neurčitého členu k podstatným jménům; podstatná jména - čtvrtý pád jednotného čísla; podstatná jména - první pád množného čísla; přivlastňovací, ukazovací a tázací zájmena; vazba „líbí se mi“; časování druhé skupiny sloves (B1)

Slovní zásoba: povolání; udávání adresy a telefonního čísla; čísla 11-1000; rodina; cizí jazyky; komunikace v obchodě; běžné předměty

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

STŘEDNÍ POKROČILOST

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
ŘSJ-K1 05. 10 - 01. 02 1 x 2 čt 14:00-15:30 32 3 250 Kč
POPIS KURZU
Lektor: Hanka
Učebnice: Naše materiály

Kurz je vhodný pro klienty s dobrou komunikační znalostí řeckého jazyka. Předpokládá se schopnost vést rozhovor ve známých situacích a rozumět písemným sdělením v řečtině vztahujícím se k běžným tématům. Během kurzu si rozšíříte svoji slovní zásobu i znalost gramatických jevů a upevníte svou schopnost reagovat v řečtině v každodenních situacích. Vaše slovní zásoba Vám již umožní detailnější komunikaci s rodilým mluvčím na známá témata, porozumění komplikovanějším slovním i písemným sdělením a schopnost kvalitního písemného projevu.

Osnovou kurzu bude učebnice Epikoinoniste ellinika 1, bude probrána látka v rozsahu lekce 12-15. Kromě toho budete pracovat s dalšími učebnicemi novořečtiny, originálními materiály vytvářenými dle individuálních potřeb účastníků kurzu, původními zvukovými nahrávkami i videi, písničkami a hrami určenými k procvičení slovní zásoby i gramatiky. Budete trénovat správnou výslovnost, pravopis a delší písemný projev rozvíjející probíraná témata.

Přibližný rozsah osvojených znalostí po absolvování kurzu:

Gramatika: podstatná jména a přídavná jména - čtvrtý pád množného čísla; ukazovací a vztažná zájmena; časování sloves - budoucí čas

Slovní zásoba: potraviny; návštěva trhu; udávání hmotnosti a velikosti; barvy; oblečení; návštěva turistické kanceláře

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

Řečtina je indoevropský jazyk používaný autochtonním obyvatelstvem především v Řecku, na Kypru a v částech Turecka, a dále v některých emigračních zemích, jako je Austrálie, Spojené státy, Kanada aj. Novořečtina čili současná řečtina se přímo vyvinula ze starořečtiny. Řečtina tvoří samostatnou vývojovou větev indoevropské jazykové rodiny a vedle aramejštiny a čínštiny je jazykem s nejdelší zachovanou literární tradicí. Naučte se řecký jazyk online!

Řečtinu online vyučujeme v rámci skupinové i individuální výuky. Pro firemní klienty připravujeme speciální online kurzy řeckého jazyka na míru.

Vyberte si svůj typ výuky:

  • skupinový kurz řečtiny online
  • individuální kurz řečtiny online
  • firemní kurz řečtiny online
  • prázdninový kurz řečtiny online
NEBOJTE SE ON-LINE VÝUKY
S JAZYKONEM JE TO SNADNÉ
  Žádná registrace
  Žádné přihlašování
  Žádná instalace programů
zjistěte více
JAK ZAČÍT
POTŘEBUJETE PORADIT?

Copyright © 2016 Jazykon / Jazykové kurzy a výuka