NEJVĚTŠÍ PORTÁL ON-LINE VÝUKY V ČR A NA SLOVENSKU

ŘEČTINA

ZAČÁTEČNÍCI

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
ŘeZJ-K1 06. 10 - 26. 01 1 x 2 čt 18:30-20:00 30 3 350 Kč
POPIS KURZU
Učebnice: Naše materiály

Tento kurz je vhodný pro klienty, kteří se poprvé setkávají s výukou řeckého jazyka. Naučíme Vás základům řecké konverzace, získáte základní slovní zásobu, procvičíte si čtení, psaní, naučíte se rozumět jednoduchým sdělením v řečtině.

Osnovou kurzu bude učebnice Epikoinoniste ellinika 1 (učebnici poskytneme), bude probrána látka v rozsahu lekce 0-3. Kromě toho budete pracovat s dalšími učebnicemi novořečtiny, originálními materiály vytvářenými dle individuálních potřeb účastníků kurzu, krátkými zvukovými nahrávkami, písničkami a hrami určenými k procvičení slovní zásoby i gramatiky.

Přibližný rozsah osvojených znalostí po absolvování kurzu:

Gramatika: určitý a neurčitý člen; základy skloňování podstatných a přídavných jmen; osobní zájmena; časování nepravidelného slovesa být a první skupiny sloves v přítomném čase; základní struktura věty v řečtině

Slovní zásoba: pozdravy, výměna základních osobních informací, názvy měst, zemí a národností, čísla 1-10

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

MÍRNÁ POKROČILOST 2

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
ŘMP2J-K1 03. 10 - 23. 01 1 x 2 po 18:30-20:00 30 3 350 Kč
POPIS KURZU
Učebnice: Naše materiály

Kurz je vhodný pro klienty se základní komunikační znalostí řeckého jazyka. Předpokládá se znalost řecké abecedy, schopnost vést rozhovor na základní témata v běžných situacích a rozumět jednoduchým písemným sdělením v řečtině. Během kurzu si rozšíříte svoji slovní zásobu i znalost gramatických jevů a upevníte svou schopnost reagovat v řečtině v každodenních situacích. Vaše slovní zásoba Vám již umožní komunikovat s okolím na známá témata, rozumět jednoduchým slovním i písemným sdělením a budete schopni písemného projevu.

Osnovou kurzu bude učebnice Epikoinoniste ellinika 1, bude probrána látka v rozsahu lekce 8-11. Kromě toho budete pracovat s dalšími učebnicemi novořečtiny, originálními materiály vytvářenými dle individuálních potřeb účastníků kurzu, delšími videi, originálními zvukovými nahrávkami, písničkami a hrami určenými k procvičení slovní zásoby i gramatiky. Budete trénovat správnou výslovnost, pravopis a delší písemný projev rozvíjející probíraná témata.

Přibližný rozsah osvojených znalostí po absolvování kurzu:

Gramatika: podstatná jména a přídavná jména - druhý pád jednotného čísla; přídavná jména (os, i, o + os, a, o); časování stažených sloves první slovesné třídy; časování sloves druhé a třetí slovesné třídy (B2, G1, G2)

Slovní zásoba: adjektiva vyjadřující státní příslušnost; udání věku osob; vyjadřování času, dny v týdnu; příslovce času a místa; určování směru; navigace; objednávání v restauraci

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

Řečtina je indoevropský jazyk používaný autochtonním obyvatelstvem především v Řecku, na Kypru a v částech Turecka, a dále v některých emigračních zemích, jako je Austrálie, Spojené státy, Kanada aj. Novořečtina čili současná řečtina se přímo vyvinula ze starořečtiny. Řečtina tvoří samostatnou vývojovou větev indoevropské jazykové rodiny a vedle aramejštiny a čínštiny je jazykem s nejdelší zachovanou literární tradicí. Naučte se řecký jazyk online!

Řečtinu online vyučujeme v rámci skupinové i individuální výuky. Pro firemní klienty připravujeme speciální online kurzy řeckého jazyka na míru.

Vyberte si svůj typ výuky:

  • skupinový kurz řečtiny online
  • individuální kurz řečtiny online
  • firemní kurz řečtiny online
  • prázdninový kurz řečtiny online
NEBOJTE SE ON-LINE VÝUKY
S JAZYKONEM JE TO SNADNÉ
  Žádná registrace
  Žádné přihlašování
  Žádná instalace programů
zjistěte více
JAK ZAČÍT
POTŘEBUJETE PORADIT?

Copyright © 2016 Jazykon / Jazykové kurzy a výuka