NEJVĚTŠÍ PORTÁL ON-LINE VÝUKY V ČR A NA SLOVENSKU

ŠVÉDŠTINA

ZAČÁTEČNÍCI

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
SvZJ-K1 04. 10 - 31. 01 1 x 2 st 15:00-16:30 32 2 950 Kč
POPIS KURZU
Lektor: Ilona
Učebnice: Švédština pro samouky

Tento kurz je určen pro všechny zájemce o švédštinu, kteří se s tímto jazykem setkávají poprvé, či jsou chronickými začátečníky. Zaměříme se na základy konverzace ve švédštině (pozdravy a úvodní zdvořilostní fráze), pravidla správné výslovnosti, naučíme se číst a rozumět jednoduchým textům na různá témata.

V rámci kurzu budeme používat českou učebnici Švédština pro samouky (nakl. LEDA) v rozsahu lekce 1- 5, již doplníme cvičeními z dalších švédskojazyčných učebnic. Pro doplnění informací zejména o švédských reáliích pak dostanou studenti k dispozici další originální materiály.

Přibližný rozsah osvojených znalostí po absolvování kurzu:

Znalost pravidel výslovnosti. 

Gramatika: slovesa v přítomném čase (třídy I-IV), určitý a neurčitý člen, určité a neurčité tvary podstatných jmen v jednotném čísle, osobní zájmena, přivlastňovací zájmena, tázací zájmena, struktura věty oznamovací a tázací

Slovní zásoba: základní konverzační fráze, číslovky základní, jazyky a národnosti, rodina, volný čas, dopravní prostředky, jídlo.

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

KONVERZACE

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
SvKJ-K1 03. 10 - 30. 01 1 x 60 min út 15:45-16:45 20 2 600 Kč
POPIS KURZU
Lektor: Alžbeta
Učebnice: Naše materiály

Tento kurz je určen pro všechny zájemce o švédštinu, kteří se chtějí zdokonalit v konverzaci o běžných každodenních tématech (bydlení, rodina, nakupování atd.).

Kurz je rozdělen do 10 témat - přičemž na každé téma je vyhrazeno 120 minut (dvě vyučovací hodiny v délce 60 minut). Každé téma obsahuje souhrn užitečných slovíček, otázky k diskuzy, roznorodá cvičení a testy určené k čtení s porozumění a k poslechu. Součástí několika témat je i náhled do švédské gramatiky.

V rámci kurzu budeme používat připravéné powepointové prezentace, především z internetových zdrojů. Pro doplnění informací zejména o švédských reáliích pak dostanou studenti k dispozici další originální texty a materiály.

Přibližný rozsah osvojených znalostí po absolvování kurzu:

Znalost pravidel výslovnosti. 

Gramatika: procvičení všech aspektů gramatiky s ohledem na konverzační témata. Studenti si mohou sami určit, na které gramatické jevy se chtějí zaměřit.

Slovní zásoba: práce, bydlení, rodina, volný čas, zdraví, společnost, reálie Švédska, vzdělávání

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

Švédština (svenska) je severogermánský, kterým mluví okolo 10,5 milionů lidí především ve Švédsku a části Fisnka. Základem pro vznik švédštiny byla v 1. tisíciletí stará severština. Standardní švédština se v 19. st. vyvinula z nářečí středního Švédska (Svealandu). Pro zápis švédštiny se používá latinka doplněná o znaky Å, Ä a Ö. Často užívané švédské označení pro standardní švédštinu je „rikssvenska“ („říšská švédština“). Méně často se též používá označení „högsvenska“ („vysoká švédština“). Naučte se švédský jazyk online!

Švédštinu online vyučujeme v rámci skupinové i individuální výuky. Pro firemní klienty připravujeme speciální online kurzy švédštiny na míru.

Vyberte si svůj typ výuky:

  • skupinový kurz švédštiny online
  • individuální kurz švédštiny online
  • firemní kurz švédštiny online
  • prázdninový kurz švédštiny  online
NEBOJTE SE ON-LINE VÝUKY
S JAZYKONEM JE TO SNADNÉ
  Žádná registrace
  Žádné přihlašování
  Žádná instalace programů
zjistěte více
JAK ZAČÍT
POTŘEBUJETE PORADIT?

Copyright © 2016 Jazykon / Jazykové kurzy a výuka