NEJVĚTŠÍ PORTÁL ON-LINE VÝUKY V ČR A NA SLOVENSKU

KOREJŠTINA

ZAČÁTEČNÍCI

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
KoZJ-K1 19. 02 - 27. 05 1 x 2 po 17:00-18:30 28 4 400 Kč
POPIS KURZU
Učebnice: Naše materiály

Tento kurz je vhodný pro studenty, kteří se s korejským jazykem ještě nesetkali. Naučíme vás základy korejské konverzace, čtení a psaní korejských znaků Hangul, které jsou oproti japonštině nebo čínštině o mnoho snazší. Získáte základní slovní zásobu a osvojíte si základní gramatické konstrukce.

Osnovu kurzu budou tvořit vlastní materiály čerpající ze zdrojů kvalitních anglických učebnic korejského jazyka. Jako doplňkové materiály poslouží texty a obrázky zaměřené na poznání korejské kultury. Kromě výše uvedeného budete mít možnost také pracovat se zvukovými nahrávkami pro procvičení slovní zásoby a lepší osvojení jazyka.

Přibližný rozsah znalostí po absolvování kurzu:

Korejská abeceda Hangul, představení se.

Gramatika: přítomný, minulý a budoucí čas, sloveso 'být', 'dělat' a 'chtít', členy označující předmět, podmět a místo, zápory, zpytovací záměna, spojky.

Slovní zásoba: pozdravy, základní osobní informace, konverzace s kamarádem, základní číslovky a sino korejské číslovky, dny v týdnu, názvy zemí, doprava, cestování a jídlo.

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

MÍRNÁ POKROČILOST 1

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
KMP1-J 23. 01 - 23. 04 1 x 2 út 17:00-18:30 28 4 400 Kč
POPIS KURZU
Učebnice: Naše materiály

Tento kurz je určený pro studenty, kteří nabyli základní vědomosti v kurzu pro začátečníky nebo kteří jsou schopní číst a psát v korejském znakovém písmu, dokážou reagovat na jednoduché otázky a taky je tvořit. Rovněž se předpokládá, že studenti již mají osvojené základy gramatiky, které jsou potřebné k vytváření základních větných konstrukcí.

Kurz bude pokračovat představením formálního a neformálního způsobu vyjadřování. Vaše znalosti rozšíříme o činná a popisná slovesa a navíc vás naučíme specifické větné konstrukce v hovorové řeči. Vaši slovní zásoba Vám již umožní komunikovat s okolím na nenáročná témata.

Osnovu kurzu budou tvořit vlastní materiály čerpající ze zdrojů kvalitních anglických učebnic korejského jazyka. Jako doplňkové materiály poslouží texty a obrázky zaměřené na poznání korejské kultury. Kromě výše uvedeného budete mít možnost také pracovat se zvukovými nahrávkami a písněmi pro procvičení slovní zásoby a lepší osvojení jazyka. Tento kurz se soustřeďuje na procvičování konverzace a jednoduchého písemného projevu.

Přibližný rozsah osvojených znalostí po absolvování kurzu:

Gramatika: přítomný průběhový čas, podmiňovací způsob, tvoření podstatného jména, sloveso muset, činná a popisná slovesa, další formy budoucího času, nepravidelné slovesa a další spojky.

Slovní zásoba: datum a čas, měsíce, škola, záliby, komunikace v obchodě, v restauraci, počasí, jídlo a pití, Korea.

 

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

MÍRNÁ POKROČILOST 2

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
KMP2-J 23. 01 - 23. 04 1 x 2 út 18:40-20:10 28 4 400 Kč
POPIS KURZU
Učebnice: Naše materiály

Tento kurz je určený pro studenty, kteří získali vědomosti v kurzu pro Mírně pokročilé 1 nebo studenty, kteří jsou schopni porozumět mírně náročné konverzaci, taktéž se do ní zapojit, samostatně hovořit a v komunikaci používat již osvojenou gramatiku a získanou slovní zásobu.

Kurz bude zaměřený na pokročilou gramatiku, se kterou studenti budou moci tvořit komplexnější věty s hlubší konverzační náplní. Zároveň budou tyto nové znalosti v kontextu tří stylů formálnosti. Studenti začnou chápat skryté nuance v rozdílném použití podobných gramatik.

Přibližný rozsah znalostí po absolvování kurzu:

Gramatika: neformální mluva, popisná slovesa vlastností i činností, formulace komplexnější vět s pomocí nových spojek, vyjádření pochybností či nastínění jiných pocitů skrz konverzaci.

Slovní zásoba: cestování, doprava, nakupování, aktivity, volný čas, jídlo, komunikace, Korea.

 

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

Korejština je jazyk, kterým mluví kolem 78 milionů lidí v Jižní a Severní Koreji, ale mluví se jí i v komunitách korejských emigrantů po celém světě (převážně v USA, Austrálii, Kanadě, Japonsku či na Filipínách). K zápisu korejštiny se původně používaly čínské znaky. Dnes se používá převážně korejská abeceda hangul. Jádro slovní zásoby korejštiny je tvořeno původními korejskými slovy, ale kolem 50 % slovní zásoby (hlavně odborná terminologie) je tvořena sinokorejskými výrazy. Mezi korejštinou používanou v Jižní Koreji a v Severní Koreji existují určité rozdíly ve výslovnosti, hláskování, gramatice a slovní zásobě. Naučte se korejský jazyk online!

Korejštinu online vyučujeme v rámci skupinové i individuální výuky. Pro firemní klienty připravujeme speciální online kurzy korejského jazyka na míru.

Vyberte si svůj typ výuky:

  • skupinový kurz korejštiny online
  • individuální kurz korejštiny online
  • firemní kurz korejštiny online
  • prázdninový kurz korejštiny online
NEBOJTE SE ON-LINE VÝUKY
S JAZYKONEM JE TO SNADNÉ
  Žádná registrace
  Žádné přihlašování
  Žádná instalace programů
zjistěte více
JAK ZAČÍT
POTŘEBUJETE PORADIT?

Copyright © 2016 Jazykon / Jazykové kurzy a výuka