NEJVĚTŠÍ PORTÁL ON-LINE VÝUKY V ČR A NA SLOVENSKU

NORŠTINA

ZAČÁTEČNÍCI

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
NoZJ-K1 03. 10 - 23. 01 1 x 2 po 18:10 - 19:40 30 3 350 Kč
POPIS KURZU
Učebnice: Norština pro samouky

Tento kurz je určen pro všechny zájemce o norštinu, kteří se s tímto jazykem setkávají poprvé, či jsou chronickými začátečníky. Zaměříme se na základy konverzace v norštině (pozdravy a úvodní zdvořilostní fráze), pravidla správné výslovnosti, naučíme se číst a rozumět jednoduchým textům na různá témata.

V rámci kurzu budeme používat českou učebnici Norština pro samouky (nakl. LEDA) v rozsahu lekce 1- 5, již doplníme cvičeními z dalších učebnic. Pro doplnění informací zejména o norských reáliích pak dostanou studenti k dispozici další originální materiály.

Přibližný rozsah osvojených znalostí po absolvování kurzu:

Znalost pravidel výslovnosti. 

Gramatika: slovesa v přítomném čase, způsobová slovesa, určitý a neurčitý člen, osobní zájmena, přivlastňovací zájmena, tázací zájmena, struktura věty oznamovací a tázací, souvětí.

Slovní zásoba: základní konverzační fráze, číslovky základní, rodina, volný čas, dopravní prostředky, jídlo.

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

Norština je severogermánský jazyk, kterým hovoří Norové. Řadí se mezi západoskandinávské jazyky. Norština je srozumitelná dánským i švédským mluvčím. Pro zápis norštiny se používá latinka doplněná o znaky æ, ø a å. Základem pro vznik norštiny byla v 1. tisíciletí stará severština. Mluvnice je oproti původní staré severštině značně zjednodušená. Naučte se norský jazyk online!

Norštinu online vyučujeme v rámci skupinové i individuální výuky. Pro firemní klienty připravujeme speciální online kurzy norštiny na míru.

Vyberte si svůj typ výuky:

  • skupinový kurz norštiny online
  • individuální kurz norštiny online
  • firemní kurz norštiny online
  • prázdninový kurz norštiny online
NEBOJTE SE ON-LINE VÝUKY
S JAZYKONEM JE TO SNADNÉ
  Žádná registrace
  Žádné přihlašování
  Žádná instalace programů
zjistěte více
JAK ZAČÍT
POTŘEBUJETE PORADIT?

Copyright © 2016 Jazykon / Jazykové kurzy a výuka