NEJVĚTŠÍ PORTÁL ON-LINE VÝUKY V ČR A NA SLOVENSKU

ANGLIČTINA

ZAČÁTEČNÍCI

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
AZJ-K1 02. 10 - 29. 01 1 x 2 po 17:00-18:30 32 2 650 Kč
POPIS KURZU
Učebnice: Naše materiály

Tento kurz je vhodný pro klienty, kteří s angličtinou začínají. Naučíte se zde základní slovíčka, gramatiku a porozumět jednoduchým sdělením v anglickém jazyce. Ten kurz nemá žádné věkové ohraničení. Přihlásit se může každý, kdo se chce naučit základům anglického jazyka. Kurz je veden interaktivně, zábavnou formou, tak aby pro vás bylo učení zároveň zábavou.

Přibližný rozsah osvojených znalostí po skončení kurzu: 

TOPICS (témata) : Alphabet (abeceda), numbers (čísla), colors (barvy), body (tělo), living (bydlení), hobbies (koníčky), food (jídlo), basic words and phrases (základní slova a fráze)

WRITING (psaní):  Jednoduché texty k dané slovní zásobě a gramatice.

GRAMMAR (gramatika): Present simple (jednoduchý přítomný čas), Simple questions (jednoduché otázky), Plural (množné číslo), vazba There is/there are

 

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

MÍRNÁ POKROČILOST 1

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
AMP1J-K1 04. 10 - 31. 01 1 x 2 st 15:20-16:50 32 2 650 Kč
POPIS KURZU
Lektor: Magda
Učebnice: Naše materiály

Tyto kurzy jsou vhodné pro klienty se základní znalostí anglického jazyka či chronické začátečníky. Během kurzu si rozšíříte svoji slovní zásobu a vědomí základních gramatických jevů. Vaše slovní zásoba Vám již umožní reagovat na běžné společenské obraty a jednoduchou komunikaci v anglickém prostředí. Studenti jsou vedeni k samostatnému vyjadřování v průběhu celé vyučovací hodiny.

Přibližný rozsah osvojených znalostí po skončení kurzu:               

TOPICS: Shopping, Travelling, Restaurants, Holidays, Family.

WRITING: Describing yourself, The story behind a photo, An informal letter, Describing where you live.

GRAMMAR: Present simple / continuous, Past simple, Can, Could, Was/were, Irregular verbs.

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

VYŠŠÍ STŘEDNÍ POKROČILOST - UPPER-INTERMEDIATE (B2)

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
AvSJ-K1 03. 10 - 30. 01 1 x 2 út 17:00-18:30 32 2 650 Kč
POPIS KURZU
Učebnice: Naše materiály

Tento kurz je vhodný pro pokročilé studenty, kteří se chtějí v angličtině zdokonalit a upevnit si už získané znalosti. V průběhu kurzu si osvojíte složitější gramatické jevy, rozšíříte si slovní zásobu a seznámíte se s anglickou frazeologií. Naučíte se spontánně zapojovat do konverzace a vyjadřovat své názory na rozličná témata. Důraz je kladen i na písemný projev. Kurz je vhodný i pro ty studenty, kteří se připravují na mezinárodní zkoušku z anglického jazyka.

Přibližný rozsah osvojených znalostí po skončení kurzu: 

Vocabulary: Relationships, Technology, Nature, Communication, Work, Health

Grammar: present perfect, future tenses, conditionals, reported speech, modals, -ing form or infinitive, passive voice

Writing: informal letter/email, review, formal letter/email, essay, letter of application

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

LET´S SPEAK - KURZ PRAKTICKÉ ANGLIČTINY

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
ALSJ-K1 04. 10 - 31. 01 1 x 2 st 17:00-18:30 32 2 750 Kč
POPIS KURZU
Učebnice: Naše materiály

Tento kurz je určen pro zájemce všech věkových kategorií, kteří se chtějí rozmluvit v angličtině. Kurz se skládá z 13 celků, které obsahují dvě-tři podtémata z každodenního života (práce, rodina, bydlení, cestování, zdraví atd.).

Každému z celků je věnována jedna hodina týdně, tzv. každý týden probereme dvě-tři zajímavá témata a naučíme se důležitá slovíčka a fráze, které můžete následně využít v reálném životě. Kurz je zaměřen prakticky, tak aby pro vás komunikace v cizím jazyce nepředstavovala problém.

V rámci kurzu budeme používat powepointové prezentace, připravéné především z internetových zdrojů.

Každá taková prezentace obsahuje souhrn užitečných slovíček, otázky k diskuzy, jazykové hry a úkoly.

Přibližný rozsah osvojených znalostí po absolvování kurzu:

Znalost pravidel výslovnosti. 

Gramatika: procvičení všech aspektů gramatiky s ohledem na konverzační témata.

Slovní zásoba: práce, bydlení, rodina, volný čas, zdraví, společnost, cestování, vzdělávání a mnoho dalšího

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

Angličtina je nejrozšířenějším světovým jazykem. Anglicky se domluvíte ve Velké Británii, Irsku, Kanadě, USA, Austrálii, v JAR a v mnoha dalších zemích, kde je využívána jako jeden z úředních jazyků.  

Naučte se anglický jazyk online!

Angličtinu online vyučujeme v rámci skupinové i individuální výuky. Pro firemní klienty připravujeme speciální online kurzy angličtiny na míru.

Vyberte si svůj typ výuky:

  • skupinový kurz angličtiny online
  • individuální kurz angličtiny online
  • firemní kurz angličtiny online
  • prázdninový kurz angličtiny online
NEBOJTE SE ON-LINE VÝUKY
S JAZYKONEM JE TO SNADNÉ
  Žádná registrace
  Žádné přihlašování
  Žádná instalace programů
zjistěte více
JAK ZAČÍT
POTŘEBUJETE PORADIT?

Copyright © 2016 Jazykon / Jazykové kurzy a výuka