NEJVĚTŠÍ PORTÁL ON-LINE VÝUKY V ČR A NA SLOVENSKU

ANGLIČTINA

ZAČÁTEČNÍCI

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
AZJ-K1 04. 10 - 17. 01 1 x 2 st 17:00-18:30 28 3 350 Kč
POPIS KURZU
Učebnice: Naše materiály

Tento kurz je vhodný pro klienty, kteří s angličtinou začínají. Naučíte se zde základní slovíčka, gramatiku a porozumět jednoduchým sdělením v anglickém jazyce. Ten kurz nemá žádné věkové ohraničení. Přihlásit se může každý, kdo se chce naučit základům anglického jazyka. Kurz je veden interaktivně, zábavnou formou, tak aby pro vás bylo učení zároveň zábavou.

Přibližný rozsah osvojených znalostí po skončení kurzu: 

TOPICS (témata) : Alphabet (abeceda), numbers (čísla), colors (barvy), body (tělo), living (bydlení), hobbies (koníčky), food (jídlo), basic words and phrases (základní slova a fráze)

WRITING (psaní):  Jednoduché texty k dané slovní zásobě a gramatice.

GRAMMAR (gramatika): Present simple (jednoduchý přítomný čas), Simple questions (jednoduché otázky), Plural (množné číslo), vazba There is/there are

 

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

MÍRNÁ POKROČILOST 1

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
AMP1J 05. 10 - 18. 01 1 x 2 čt 17:30-19:00 28 3 350 Kč
POPIS KURZU
Učebnice: Naše materiály

Tyto kurzy jsou vhodné pro klienty se základní znalostí anglického jazyka či chronické začátečníky. Během kurzu si rozšíříte svoji slovní zásobu a vědomí základních gramatických jevů. Vaše slovní zásoba Vám již umožní reagovat na běžné společenské obraty a jednoduchou komunikaci v anglickém prostředí. Studenti jsou vedeni k samostatnému vyjadřování v průběhu celé vyučovací hodiny.

Přibližný rozsah osvojených znalostí po skončení kurzu:               

TOPICS: Shopping, Travelling, Restaurants, Holidays, Family.

WRITING: Describing yourself, The story behind a photo, An informal letter, Describing where you live.

GRAMMAR: Present simple / continuous, Past simple, Can, Could, Was/were, Irregular verbs.

 

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

Angličtina je nejrozšířenějším světovým jazykem. Anglicky se domluvíte ve Velké Británii, Irsku, Kanadě, USA, Austrálii, v JAR a v mnoha dalších zemích, kde je využívána jako jeden z úředních jazyků.  

Naučte se anglický jazyk online!

Angličtinu online vyučujeme v rámci skupinové i individuální výuky. Pro firemní klienty připravujeme speciální online kurzy angličtiny na míru.

Vyberte si svůj typ výuky:

  • skupinový kurz angličtiny online
  • individuální kurz angličtiny online
  • firemní kurz angličtiny online
  • prázdninový kurz angličtiny online
NEBOJTE SE ON-LINE VÝUKY
S JAZYKONEM JE TO SNADNÉ
  Žádná registrace
  Žádné přihlašování
  Žádná instalace programů
zjistěte více
JAK ZAČÍT
POTŘEBUJETE PORADIT?

Copyright © 2016 Jazykon / Jazykové kurzy a výuka