NEJVĚTŠÍ PORTÁL ON-LINE VÝUKY V ČR A NA SLOVENSKU

TUREČTINA

ZAČÁTEČNÍCI

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
TZJ-K1 03. 10 - 30. 01 1 x 2 út 18:35-20:05 32 3 350 Kč
POPIS KURZU
Učebnice: Yeni Hitit, Yabancı dilim Türkçe 1 - poskytneme

Kurz je vhodný pro ty, kteří se setkávají s turečtinou poprvé. Klienti se naučí základy turecké konverzace, osvojí si základní slovní zásobu, procvičí si čtení a psaní a naučí se rozumět základním tureckým frázím.

Výuka se bude rámcově opírat především o úvodní lekce učebnice Yeni Hitit a cvičebnice Yabancı dilim Türkçe 1. Další studijní materiály (hry na procvičování slovíček, poslechy písniček apod.) budou použity na základě domluvy s klienty a budou co nejvíce přizpůsobeny jejich individuálním potřebám.

Přibližný rozsah osvojených znalostí po absolvování kurzu:

Gramatika: základní tvary postpozic – lokativ, ablativ, dativ; osobní zájmena; stupňování adjektiv; časování nepravidelného slovesa být; sloveso mít; tvoření záporu a otázky; přítomný čas u ostatních sloves

Slovní zásoba: pozdravy a seznamování; výměna základních osobních informací; názvy měst; zemí a národností; dny v týdnu; určování místa a směru, základní číslovky.

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

MÍRNÁ POKROČILOST 1

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
TMP1J-K1 03. 10 - 30. 01 1 x 2 út 8:00-9:30 32 3 350 Kč
POPIS KURZU
Učebnice: Yeni Hitit, Yabancı dilim Türkçe 1 - poskytneme

Tento kurz je vhodný pro všechny, kteří mají základní znalost tureckého jazyka, anebo jsou absolventy kurzu pro začátečníky. U těchto klientů se předpokládá základní vědomost o systému turečtiny, znalost jednoduchých komunikačních frází a schopnost rozumět jednoduchým psaným či mluveným sdělením v turečtině. V průběhu kurzu si pak klienti rozšíří slovní zásobu, prohloubí základní vědomosti o turecké mluvnici a zdokonalí si své základy písemného i mluveného projevu.

Výuka bude koncipována zejména dle struktury učebnic Yeni Hitit. Kromě této učebnice se bude pracovat také s dalšími studijními materiály (hry na slovní zasobu a gramatiku, poslech a překlad písniček apod.), které budou přizpůsobeny individuálním potřebám účastníků kurzu. Podle přání klientů budou procvičovány také různé jimi požadované či problematické aspekty jazyka.

Přibližný rozsah osvojených znalostí po absolvování kurzu:

Gramatika: zbývající tvary postpozic – akuzativ, instrumentál; další aspekty přítomného času; rozkazovací způsob.

Slovní zásoba: komunikace na trhu či v obchodě; běžné předměty; povolání; další číslovky.

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

MÍRNÁ POKROČILOST 2

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
TMP2J-K1 04. 10 - 31. 01 1 x 2 st 18:35-20:05 32 3 350 Kč
POPIS KURZU
Učebnice: Yeni Hitit, Yabancı dilim Türkçe 1 - poskytneme

Kurz je ideální pro ty, kteří zvládají základní komunikaci v tureckém jazyce. Očekává se, že klienti zvládají vést jednoduchý rozhovor na základní témata v běžných situacích a rozumí také písemným sdělením v turečtině. V kurzu si studenti rozšíří slovní zásobu, a také znalost další gramatiky.

Osnovou kurzu bude učebnice Yeni Hitit. Procvičovat gramatiku budeme především pomocí cvičebnice Yabancı dilim Türkçe 1, případně Yabancı dilim Türkçe 2. Kromě toho budou mít klienti možnost pracovat s dalšími materiály, které budou přizpůsobeny jejich individuálním potřebám. Budou trénovat správnou výslovnost i písemný projev.

Přibližný rozsah osvojených znalostí po absolvování kurzu:

Gramatika: souhrnné procvičování všech pádů; optativ; minulý a budoucí čas slovesa; genitiv a přivlastňovací vazby.

Slovní zásoba: adjektiva vyjadřující státní příslušnost; předměty běžné denní potřeby; popis osoby a činností.

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

Turečtina je turkický jazyk používaný zejména v Turecku, Bulharsku, na Kypru, na území bývalé Osmanské říše a je také jazykem několika milionů imigrantů v zemích EU. Osmanská turečtina používala výhradně turecké osmanské písmo až do roku 1928, kdy byla zavedena latinka. V Turecku a v turecké části rozděleného Kypru je turečtina úředním jazykem. Turecky však mluví i mnoho menšin po celém světě. Turecká abeceda sestává z 29 písmen. Některá písmena (Â, Ç, Ğ, I, İ, Î, Ö, Ş, Û a Ü) byla upravena tak, aby odpovídala fonetickým potřebám jazyka. Naučte se turecký jazyk online!

Turečtinu online vyučujeme v rámci skupinové i individuální výuky. Pro firemní klienty připravujeme speciální online kurzy tureckého jazyka na míru.

Vyberte si svůj typ výuky:

  • skupinový kurz turečtiny online
  • individuální kurz turečtiny online
  • firemní kurz turečtiny online
  • prázdninový kurz turečtiny online
NEBOJTE SE ON-LINE VÝUKY
S JAZYKONEM JE TO SNADNÉ
  Žádná registrace
  Žádné přihlašování
  Žádná instalace programů
zjistěte více
JAK ZAČÍT
POTŘEBUJETE PORADIT?

Copyright © 2016 Jazykon / Jazykové kurzy a výuka