NEJVĚTŠÍ PORTÁL ON-LINE VÝUKY V ČR A NA SLOVENSKU

FINŠTINA

ZAČÁTEČNÍCI

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
FIZJ-K1 04. 10 - 31. 01 1 x 2 st 17:00-18:30 32 2 950 Kč
POPIS KURZU
Učebnice: Finština nejen pro samouky

Tento kurz je vhodný pro všechny klienty, kteří se poprvé setkávají s výukou finského jazyka, nejsou tedy nutné žádné předchozí znalosti. Naučíme Vás základy finské konverzace, získáte základní slovní zásobu, procvičíte si výslovnost, čtení, naučíte se rozumět jednoduchým sdělením ve finštině a napsat samostatně jednoduché věty.

Základním materiálem pro kurz je učebnice Finština nejen pro samouky od nakladatelství LEDA, ze které se bude probírat látka v rozsahu 1. – 5. lekce. Kromě této učebnice jsou využívány materiály z dalších finských učebnic i originální materiály vytvářené dle individuálních potřeb účastníků kurzu.

Přibližný rozsah osvojených znalostí po absolvování kurzu:

Gramatika: sloveso být a jeho časování, tvoření otázky a záporu, gramatické pády (nominativ, genitiv, partitiv), některé další pády, základní druhy sloves, základní skloňování substantiv a adjektiv, posesivní konstrukce

Slovní zásoba: pozdravy, výměna základních osobních informací, názvy zemí a národností, číslovky 1–1000, barvy, názvy dnů, měsíců a ročních období, počasí, jídlo a pití, některá zaměstnání, základní adjektiva

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

Finština je úředním jazykem Finska, kde s ní hovoří přibližně 5 milionů mluvčích. Ve světě, zejména ve Švédsku a ruské části Karélie, pak finsky mluví další milion lidí. Tento ugrofinský jazyk je obecně považován za složitý, přestože je jeho gramatika v porovnání s češtinou pravidelnější a lexikon má poměrně malý počet kořenů. I přes dlouhé soužití s indoevropskými jazyky si stále zachovává své charakteristické rysy. Finština bývá připodobňována k příbuzné maďarštině, ta je však od tohoto jazyka kromě podobných větných konstrukcí, základní slovní zásobě a základům morfologie značně odlišná. Naučte se fisnký jazyk online!

Finštinu online vyučujeme v rámci skupinové i individuální výuky. Pro firemní klienty připravujeme speciální online kurzy finského na míru.

Vyberte si svůj typ výuky:

  • skupinový kurz finštiny online
  • individuální kurz finštiny online
  • firemní kurz finštiny online
  • prázdninový kurz finštiny online
NEBOJTE SE ON-LINE VÝUKY
S JAZYKONEM JE TO SNADNÉ
  Žádná registrace
  Žádné přihlašování
  Žádná instalace programů
zjistěte více
JAK ZAČÍT
POTŘEBUJETE PORADIT?

Copyright © 2016 Jazykon / Jazykové kurzy a výuka