NEJVĚTŠÍ PORTÁL ON-LINE VÝUKY V ČR A NA SLOVENSKU

FINŠTINA

Připravujeme pro vás nové kurzy.


Finština je úředním jazykem Finska, kde s ní hovoří přibližně 5 milionů mluvčích. Ve světě, zejména ve Švédsku a ruské části Karélie, pak finsky mluví další milion lidí. Tento ugrofinský jazyk je obecně považován za složitý, přestože je jeho gramatika v porovnání s češtinou pravidelnější a lexikon má poměrně malý počet kořenů. I přes dlouhé soužití s indoevropskými jazyky si stále zachovává své charakteristické rysy. Finština bývá připodobňována k příbuzné maďarštině, ta je však od tohoto jazyka kromě podobných větných konstrukcí, základní slovní zásobě a základům morfologie značně odlišná. Naučte se fisnký jazyk online!

Finštinu online vyučujeme v rámci skupinové i individuální výuky. Pro firemní klienty připravujeme speciální online kurzy finského na míru.

Vyberte si svůj typ výuky:

  • skupinový kurz finštiny online
  • individuální kurz finštiny online
  • firemní kurz finštiny online
  • prázdninový kurz finštiny online
NEBOJTE SE ON-LINE VÝUKY
S JAZYKONEM JE TO SNADNÉ
  Žádná registrace
  Žádné přihlašování
  Žádná instalace programů
zjistěte více
JAK ZAČÍT
POTŘEBUJETE PORADIT?

Copyright © 2016 Jazykon / Jazykové kurzy a výuka