NEJVĚTŠÍ PORTÁL ON-LINE VÝUKY V ČR A NA SLOVENSKU

PORTUGALŠTINA

ZAČÁTEČNÍCI

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
POZ-K1 05. 10 - 01. 02 1 x 2 čt 17:00-18:30 32 2 950 Kč
POPIS KURZU
Lektor: Linda
Učebnice: PORTUGALŠTINA

Tento kurz je vhodný pro všechny klienty, kteří se poprvé setkávají s výukou portugalského jazyka. Naučíme Vás základům portugalské konverzace, získáte základní slovní zásobu, procvičíte si čtení, psaní, naučíte se rozumět jednoduchým sdělením v portugalštině.

Základním učebním materiálem bude učebnice Portugalština (od nakl.LEDA), budou probrány lekce 0-4. Kromě toho budete pracovat s dalšími učebnicemi portugalštiny, originálními materiály vytvářenými dle individuálních potřeb účastníků kurzu, krátkými zvukovými nahrávkami, písničkami a hrami určenými k procvičení slovní zásoby i gramatiky.

Přibližný rozsah osvojených znalostí po absolvování kurzu: Portgalština Brno

Gramatika: určitý a neurčitý člen; zájmena; časování pravidelných a nepravidelných sloves v přítomném čase; tvoření a použití přítomného průběhového času.

Slovní zásoba: pozdravy, výměna základních osobních informací, názvy měst, zemí a národností, čísla 1-20.

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

MÍRNÁ POKROČILOST 1

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
PoMP1-K1 03. 10 - 30. 01 1 x 2 út 7:30-9:00 32 2 950 Kč
POPIS KURZU
Lektor: Linda
Učebnice: PORTUGALŠTINA

Kurz je vhodný pro klienty se základní znalostí portugalského jazyka, chronické začátečníky a absolventy kurzu pro začátečníky. Předpokládá se znalost základních komunikačních frází a schopnost rozumět jednoduchým písemným sdělením v portugalštině. Během kurzu si rozšíříte svou slovní zásobu a vědomí základních gramatických jevů. Vaše slovní zásoba Vám již umožní reagovat na běžné společenské obraty a základní komunikaci s okolím, budete schopni jednoduchého písemného projevu. Portugalština Brno. Výuka portugalštiny je pro nás prioritou. Pořádáme kurzy portugalštiny v Brně.

Základním učebním materiálem bude učebnice Portugalština (nakl.LEDA), bude probrána látka v rozsahu lekce 5-8. Kromě toho budete pracovat s dalšími učebnicemi portugalštiny, originálními materiály vytvářenými dle individuálních potřeb účastníků kurzu, zvukovými nahrávkami či videi, písničkami a hrami určenými k procvičení slovní zásoby i gramatiky. Budete trénovat správnou výslovnost, pravopis a krátký písemný projev rozvíjející probíraná témata.

Přibližný rozsah osvojených znalostí po absolvování kurzu: kurzy portugalštiny

Gramatika: jednoduchý minulý čas pravidelných i nepravidelných sloves – tvoření a použití,opisný čas budoucí, předložky a předložkové vazby, zvratná slovesa, slovesné vazby, stahování zájmen

Slovní zásoba: rodina, číslovky základní 21-1000, bydlení, nakupování, stravování

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

Portugalština (língua portuguesa) spadá mezi západní románské jazyky do iberorománské větve. Portugalština se rozšířila po světě v průběhu 15. a 16. století, když si Portugalsko vytvořilo svou koloniální říši. Je úředním jazykem v Angole, Brazílii, Mosambiku, Portugalsku, Svatém Tomáši a Princově ostrově. Společně s jinými jazyky je úředním jazykem ve Východním Timuru, Macau, Rovníkové Guiney, na Kapverdách, Guineji-Bissau a Rovníkové Guineji. Naučte se portugalský jazyk online!

Portugalštinu online vyučujeme v rámci skupinové i individuální výuky. Pro firemní klienty připravujeme speciální online kurzy portugalského jazyka na míru.

Vyberte si svůj typ výuky:

  • skupinový kurz portugalštiny online
  • individuální kurz portugalštiny online
  • firemní kurz portugalštiny online
  • prázdninový kurz portugalštiny online
NEBOJTE SE ON-LINE VÝUKY
S JAZYKONEM JE TO SNADNÉ
  Žádná registrace
  Žádné přihlašování
  Žádná instalace programů
zjistěte více
JAK ZAČÍT
POTŘEBUJETE PORADIT?

Copyright © 2016 Jazykon / Jazykové kurzy a výuka