NEJVĚTŠÍ PORTÁL ON-LINE VÝUKY V ČR A NA SLOVENSKU

KOREJŠTINA

ZAČÁTEČNÍCI

Kód kurzu Měsíční Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
KOiJ-K1 20. 07 - 31. 07 3 x 2 po-st-pá 9:00-10:30 12 1 350 Kč
POPIS KURZU
Lektor: Zuzka
Učebnice: Naše materiály

Tento kurz je vhodný pro studenty, kteří se s korejským jazykem ještě nesetkali. Naučíme vás základům korejské konverzace, čtení a psani korejských znaků Hangul. Získáte základní slovní zásobu a osvojíte si důležité gramatické konstrukce.

Osnovu kurzu budou tvořit vlastní materiály čerpající z kvalitních zdrojů anglických učebnic korejského jazyka. Jako doplňkové materiály poslouží texty a obrázky zaměřené na poznávání korejské kultury. Navíc budete mít možnost pracovat se zvukovými nahrávkami pro procvičení slovní zásoby a lepší osvojení jazyka.

Přibližný rozsah osvojených znalostí po absolvování kurzu:

Korejská abeceda Hagul

Gramatika: přítomný a minulý čas, sloveso být a dělat, sloveso chtít, částice označující předmět, podmět a místo, otázky a zápory.

Slovní zásoba: pozdravy, základní osobní informace, konverzace s kamarádem, číslovky základní a sino korejské, dny v týdnu, měsíce, názvy zemí, doprava, cestování.

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

ZAČÁTEČNÍCI

Kód kurzu Měsíční Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
KOiJ-K2 20. 07 - 31. 07 3 x 2 po-st-pá 16:00-17:30 12 1 350 Kč
POPIS KURZU
Lektor: Zuzka
Učebnice: Naše materiály

Tento kurz je vhodný pro studenty, kteří se s korejským jazykem ještě nesetkali. Naučíme vás základům korejské konverzace, čtení a psani korejských znaků Hangul. Získáte základní slovní zásobu a osvojíte si důležité gramatické konstrukce.

Osnovu kurzu budou tvořit vlastní materiály čerpající z kvalitních zdrojů anglických učebnic korejského jazyka. Jako doplňkové materiály poslouží texty a obrázky zaměřené na poznávání korejské kultury. Navíc budete mít možnost pracovat se zvukovými nahrávkami pro procvičení slovní zásoby a lepší osvojení jazyka.

Přibližný rozsah osvojených znalostí po absolvování kurzu:

Korejská abeceda Hagul

Gramatika: přítomný a minulý čas, sloveso být a dělat, sloveso chtít, částice označující předmět, podmět a místo, otázky a zápory.

Slovní zásoba: pozdravy, základní osobní informace, konverzace s kamarádem, číslovky základní a sino korejské, dny v týdnu, měsíce, názvy zemí, doprava, cestování.

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

MÍRNÁ POKROČILOST 1

Kód kurzu Měsíční Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
KMP1iJ-K1 03. 08 - 28. 08 3 x 2 po-st-pá 9:00-10:30 24 2 700 Kč
POPIS KURZU
Lektor: Zuzka
Učebnice: Naše materiály

Tento kurz je určený pro studenty, kteří získali základní vědomosti v kurzu pro začátečníky, nebo kteří jsou schopní číst a psát v korejském znakovém písmu, dokážou reagovat na jednoduché otázky a taky je tvořit. Rovněž se předpokládá, že studenti již mají osvojené základy gramatiky, které jsou potřebné k vytváření základních větných konstrukcí.

Kurz bude pokračovat představením formálního a neformálního způsobu vyjadřovaní. Vaše znalosti rozšíříme o činné a opisné slovesa a navíc vás naučíme specifické větné konstrukce v hovorové řeči. Vaše slovní zásoba vám již umožní komunikovat s okolím na nenáročná témata.

Osnovu kurzu budou tvořit vlastní materiály čerpající ze zdrojů kvalitních anglických učebnic korejského jazyka. Jako doplňkové materiály poslouží texty a obrázky zaměřené na poznávání korejské kultury. Navíc budete mít možnost pracovat se zvukovými nahrávkami a písněmi pro procvičení slovní zásoby a lepší osvojení jazyka. Tento kurz se soustřeďuje na procvičování konverzace a jednoduchého písemného projevu.

Přibližný rozsah osvojených znalostí po absolvování kurzu:

Gramatika: budoucí a průběhový čas, podmiňovací způsob, tvoření podstatního jména, sloveso muset, činné a opisné slovesa, další formy budoucího času.

Slovní zásoba: čas, škola, záliby, komunikace v obchodě, počasí, jídlo a pití, Korea

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

KONVERZACE

Kód kurzu Měsíční Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
KOKiJ-K1 04. 08 - 20. 08 2 x 2 út - čt 11:00-12:30 12 1 350 Kč
POPIS KURZU
Lektor: Zuzka
Učebnice: Naše materiály

Kurz je vhodný pro studenty, kteří již jsou schopní číst a psát v korejském znakovém písmu, mají osvojené základné větné konstrukce a jsou schopní je používat. Tento kurz je zaměřený na konverzaci v různých situacích a rozšíření související slovní zásoby. Rovněž se zdokonalíte ve čtení, psaní a tvoření vlastních vět.

Osnovu kurzu budou tvořit vlastní materiály čerpající ze zdrojů kvalitních anglických učebnic korejského jazyka, a také materiály přímo z korejských učebnic. Dále vytvořené dialogy použitelné v různých situacích (s poukázáním na kulturní rozdíly) a také zvukové nahrávky a písně.

Přibližný rozsah osvojených znalostí po absolvování kurzu:

V tomto kurzu si zdokonalíte své konverzační dovednosti, rozšíříte slovní zásobu a budete schopni korejštinu využít v nejčastějších situacích ve volném čase, s kamarády, při cestováni a při dalších příležitostech.

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

KOREJSKÁ KULTURA

Kód kurzu Měsíční Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
KKuiJ-K1 04. 08 - 20. 08 2 x 2 út - čt 15:00-16:30 12 1 350 Kč
POPIS KURZU
Lektor: Zuzka
Učebnice: Naše materiály

Kurz je zaměřený na poznávání korejské kultury prostřednictvím korejského jazyka. Výuka se postupně soustřeďuje na zajímavá témata korejské kultury a prohlubuje slovní zásobu související s daným tématem. Naučíte se porozumět kulturním rozdílům. Předpokládá se schopnost číst a psát v korejském znakovém písmu Hangul.

Osnovu kurzu budou tvořit vlastní materiály čerpající ze zdrojů kvalitních anglických učebnic korejského jazyka, a dále materiályj přímo z korejských učebnic. Jako doplňkové materiály poslouží zajímavé obrázky, texty a články o korejské kultuře. Mimo jiné budete mít možnost pracovat také s písněmi a videi.

Přibližný rozsah osvojených znalostí po absolvování kurzu:

V tomto kurzu poznáte kulturu Jižní Korey a také zajímavé kulturní rozdíly. Prohloubíte si svoji slovní zásobu a zdokonalíte si svůj ústní a písemný projev.

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

Korejština je jazyk, kterým mluví kolem 78 milionů lidí v Jižní a Severní Koreji, ale mluví se jí i v komunitách korejských emigrantů po celém světě (převážně v USA, Austrálii, Kanadě, Japonsku či na Filipínách). K zápisu korejštiny se původně používaly čínské znaky. Dnes se používá převážně korejská abeceda hangul. Jádro slovní zásoby korejštiny je tvořeno původními korejskými slovy, ale kolem 50 % slovní zásoby (hlavně odborná terminologie) je tvořena sinokorejskými výrazy. Mezi korejštinou používanou v Jižní Koreji a v Severní Koreji existují určité rozdíly ve výslovnosti, hláskování, gramatice a slovní zásobě. Naučte se korejský jazyk online!

Korejštinu online vyučujeme v rámci skupinové i individuální výuky. Pro firemní klienty připravujeme speciální online kurzy korejského jazyka na míru.

Vyberte si svůj typ výuky:

  • skupinový kurz korejštiny online
  • individuální kurz korejštiny online
  • firemní kurz korejštiny online
  • prázdninový kurz korejštiny online
NEBOJTE SE ON-LINE VÝUKY
S JAZYKONEM JE TO SNADNÉ
  Žádná registrace
  Žádné přihlašování
  Žádná instalace programů
zjistěte více
JAK ZAČÍT
POTŘEBUJETE PORADIT?

Copyright © 2016 Jazykon / Jazykové kurzy a výuka