NEJVĚTŠÍ PORTÁL ON-LINE VÝUKY V ČR A NA SLOVENSKU

ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК

ZAČÁTEČNÍCI - НАЧИНАЮЩИЕ ДЛЯ РУССКОЯЗЫЧНЫХ

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
CzRBJ-K1 03. 10 - 30. 01 1 x 2 tue 18:35-20:05 32 3 150 Kč
POPIS KURZU
Lektor: Michaela
Učebnice: Our materials

Курс Начинающих посвящен освоению основных ситуаций общения в школе, и в обществе. Систематически развивавает основные языковые навыки и знания (грамматика, лексика, основная фонетика). Упор делается на практическое знание в повседневных ситуациях, обучение основных фраз. В конце трехнедельного курса, человек сможет общаться с помощью основных грамматических  фраз и явлений в повседневных ситуациях, узнать основные правила произношения Чешской фонетики, получает оптимальные знания лексика.


Kurz pro začátečníky se věnuje osvojení základních komunikačních situací ve školním prostřední, i ve společnosti. Systematicky rozvíjí základní jazykové dovednosti a znalosti (gramatika, slovní zásoba, základní fonetika). Důraz je kladen na praktické využití v běžných životních situacích, osvojení základních frází. Na konci třítýdenního kurzu bude člověk schopen komunikovat s pomocí základních gramatických jevů/časů/frází v běžných životních situacích, osvojí si základní fonetická pravidla české výslovnosti, získá optimální slovní zásobu.

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

MÍRNĚ POKROČILÍ - ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ДЛЯ РУССКОЯЗЫЧНЫХ

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
CzRMP1J-K1 05. 10 - 01. 02 1 x 2 thu 18:35-20:05 32 3 150 Kč
POPIS KURZU
Lektor: Michaela
Učebnice: Our materials

Продвинутый курс будет дополнять ранее приобрела базовых знаний чешского языка как в области связи с использованием разговорных тем и передовых фраз для повседневного общения, так и в повседневных ситуациях и в районах языка и грамматики (времена, спряжения глаголов, склонения прилагательных, и т.д.). , Приобретает передовые любезности, сделает грамматические структуры, необходимые для нормального функционирования языка, и словарный запас на уровне А2.


Kurz pro pokročilé doplní doposud získané základní znalosti českého jazyka jak v komunikační oblasti pomocí konverzačních témat, a pokročilejších frází pro běžnou komunikaci v běžných životních situacích, tak v jazykové a gramatické oblasti (časy, časování sloves, sklonování, stupnování přídavných jmen, aj.). Osvojí pokročilejší zdvořilostní fráze, doplní gramatické jevy potřebné pro plynulé ovládání jazyka, a slovní zásobu na úrovni A2.

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

NEBOJTE SE ON-LINE VÝUKY
S JAZYKONEM JE TO SNADNÉ
  Žádná registrace
  Žádné přihlašování
  Žádná instalace programů
zjistěte více
JAK ZAČÍT
POTŘEBUJETE PORADIT?

Copyright © 2016 Jazykon / Jazykové kurzy a výuka